Fiksi & Diary

Kok Ndadak Mikir Tabungan Syariah, Lha Duit Wae Cekak

Published

Nek dipikir, Ustadz mau pas ceramah Halal bi halal kampus, wektu ngelingke ben ora dosa, yo nabunge kudu menggunakan sistem perbankan sing Syar’i dimen ora ngandung dosa rejekine.

Lhah lha wong saben sasi dowite wae pas gajian entek ngglithis nggo bayar utang, ngragadi kebutuhan ngomah lan mbayari bocah-bocah dho sekolah. Sing arep ditabung kuwi apane maneh?

Jan-jane bener wejangane ustadz mau awan, nanging momentume karo audience-e kurang pas. Ustadz e lali pas maringi wejangan karo sopo. Kudune didhelok dhisik audience – e. Lha nek para boss yo tepak. Lha wong sing diwejangi kuwi kaum gedibal alias wong ra pati gableg duwit kok ngomong anjuran nganggo tabungan syariah. Duwite sing arep ditabung kuwi duwite sopo?

Lha wong dompetku takcoba dijereng-jereng pas bar gajian, nganti meh suwek. Ora ono duwit  siso sing semlawir babar blas.  Tak jajal dompetku tak ontang-anting wae ora ono duwit klithik sing gogrog, opo maneh lembaran atusan ewon.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Advertisement