Fiksi & Diary

Mancing: Goyeng, Gaying, Guyih

Published

Ono-ono wae istilah kanca-kanca mancing. Nek enthuk iwak jian senenge ra karuwan. Panas udan ra tau digagas. Pokoke iso mancing karo udud, ndonya iki rasane tentrem ayem ra karuan.

Naliko entuk iwake rodo lumayan, praupane katon sumringah, karo ngedumel lan mrenges lambene. \”Goyeng, gaying, guyih\” kuwi slogane.

\”goyeng, gaying, guyih\”  kuwi dudu slogan sing aeng-aeng tur rumit. Maksude sederhana yaiku mengko nek tekan ngomah, iwake digoreng (goyeng) nganti garing (gaying) rasane mesti nyamleng lan gurih (guyih).

Nanging kanggoku ora sesederhana kuwi maknane mancing. Aku iso ngrasakke gedene panarimone wong-wong sing lagi mancing marang kabeh kanugrahan opo wae kang di diparingake Gusti. Sabar ngenteni pandum tanpo nggresulo. Ora kudu srakah entuk iwak sak akeh-akehe. Antara pemancing siji lan sijine guyub rukun lan ora mbedakke drajat antara individu. 

Entuk wader yo mrenges. Entuk bawal telung nyari yo ora kudu misuh-misuh. Entuk nila utowo tawes nyetengah kilonan,……………. wakakaka \”goyeng, gaying, guyihhhhhhhhhhhhh\”.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Advertisement