Connect with us
mm

Published

on

yān huā luò jìn nǐ tiāo dēng huí kàn
hóng chén zhǎn zhuǎn wǒ bǎ xiāo zài tàn
zhōng shì shuí bǎ xián duàn qū zhōng jiù cǐ gè lí sǎn
yǐ wú yuán hé bì zài tí shì yán

yuè míng yuè quē shuí tān niàn gūdān
shēng gē dú huān kàn dēng huǒ lán shān
zhōng shì suì yuè rěn rǎn xiāng féng mó hú de yī duàn
zhè róng yán yī shǒu hù shì qiān nián


yuàn chéng fēng guī qù lái xī fán huā piān piān luò mǎn dì
liú shā tùn jìn wǒ yī rán zài děng nǐ
yuàn suí nǐ zǒu biàn tiān jì yún juǎn zhī hòu yòu yún qǐ
nǐ de yán tú cóng cǐ bù jiàn wǒ gū jì

yuè míng yuè quē shuí tān niàn gūdān
shēng gē dú huān kàn dēng huǒ lán shān
zhōng shì suì yuè rěn rǎn xiāng féng mó hú de  yī duàn
zhè róng yán yī shǒu hù shì qiān nián

yuàn chéng fēng guī qù lái xī fán huā piān piān luò mǎn dì
liú shā tùn jìn wǒ yī rán zài děng nǐ
yuàn suí nǐ zǒu biàn tiān jì yún juǎn zhī hòu yòu yún qǐ
nǐ de yán tú cóng cǐ bù jiàn wǒ gū jì

yuàn chéng fēng guī qù lái xī céng céng xiāng sī luò mǎn dì
juǎn qǐ zhū lián wěi yǒu yī xí qīng yī
mèng yī cháng jiāng nán yān yǔ wú chóu yì wú xū diàn jì
yī yè qīng huān shuí zài páng bái shǒu gòng qí
yī yè qīng huān shuí zài páng bái shǒu gòng qí

Advertisement
Click to comment
KOMENTAR ANDA
Jejaring.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.