Mancanegara

Mao Buyi – Unsullied Lyrics, Ost Ashes Of Love

mm

Published

Mao Buyi – Unsullied Lyrics, Ost Ashes Of Lovebù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí dàn yuàn...
Sumber Video

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
dàn yuàn xǐ qù fúhuá
dǎn qù yīshēn chén huī
zài yǔ nǐ yī hú qīngjiǔ
huà yīshì chénzuì

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
huíyì niǎn zhuàn láihuí
tòng bùguò zhè xīnfēi
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú
huǐ suí huāxiāng yuǎn fēi

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
huíyì niǎn zhuàn láihuí
tòng bùguò zhè xīnfēi
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú
huǐ suí huāxiāng yuǎn fēi

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

yuàn zhè shēngshēng de shíguāng bù zài
kūwěi dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
yuàn zhè shēngshēng de shíguāng bù zài
kūwěi zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng huíyì shēngshēng
miè mièliǎoliǎo xīnfēi
zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

yī chǎng huíyì shēngshēng
miè mièliǎoliǎo xīnfēi
zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

Advertisement
Click to comment
Perhatian! Berkomentarlah dengan bijak. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply