Connect with us
Mao Buyi – Unsullied Lyrics, Ost Ashes Of Lovebù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí dàn yuàn...
mm

Published

on

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
dàn yuàn xǐ qù fúhuá
dǎn qù yīshēn chén huī
zài yǔ nǐ yī hú qīngjiǔ
huà yīshì chénzuì

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
huíyì niǎn zhuàn láihuí
tòng bùguò zhè xīnfēi
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú
huǐ suí huāxiāng yuǎn fēi


yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

bù yuàn rǎn shì yǔ fēi
zěn liào shìyǔyuànwéi
xīnzhōng de huā kūwěi
shíguāng tā qù bù huí
huíyì niǎn zhuàn láihuí
tòng bùguò zhè xīnfēi
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú
huǐ suí huāxiāng yuǎn fēi

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

yuàn zhè shēngshēng de shíguāng bù zài
kūwěi dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
yuàn zhè shēngshēng de shíguāng bù zài
kūwěi zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng chūnqiū shēngshēng
miè miè fúhuá shìfēi
dài huā kāi zhī shí zài zuì yī huí

yī hú qīngjiǔ yīshēn chén huī
yīniàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
yī chǎng huíyì shēngshēng
miè mièliǎoliǎo xīnfēi
zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

yī chǎng huíyì shēngshēng
miè mièliǎoliǎo xīnfēi
zàihuíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi

Perhatian: Belilah VCD/DVD Aslinya Pada Alamat Yang Tercantum Pada Video.
Advertisement
Click to comment
KOMENTAR ANDA
Jejaring.net tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana yang diatur dalam UU ITE.