Wisata

Indahnya Tari Gambyong Yang Diiringi Oleh Gendhing Ayun-Ayun Gobyok

Published

on

Sumber Video

Ayun ayun gobyog gawe
Gumun tekun sarto rukun
Akeh kang kayungyun
Dadi srono iku datan jemu
Nyawiji ing panemu
Condonging kalbu

Cakepan gerong irama wilet :
Tansah ngayun-ayun kayungyun
Temah nandhang wulangun marmane nyata mendah baya
Tansah besus macaka ngadi sarira angedi busana
Karana amung sira pindha mustika esemmu nimas maweh welas dasih
Murih aja kanandhang kaswa sih mara age prayogane
Tumuli gambuh rasane kang ana tambuhna
Kang ora ana takokena mrih condhonging kalbu
Mrih aja rengu muga-muga adoh ing panyendhu
bangbang wetan suruping surya ing wengi bangun tan kendhat angayun-ayun

Sumber: Joko Febri, Sigit Ardianto