Connect with us
Lirik, Rita Tila - Sabeulah Panon Lirik, Rita Tila - Sabeulah Panon

Genre Etnik & Campursari

Lirik, Rita Tila – Sabeulah Panon

Lah… Naha salira kebat ngantunkeun Dak dumedak, nya piasih aya.. naon.. Na teu emut disampelan pasir eta Hari..ta.. Caricangkas simeut...

Advertisement